Metodologia

Pèrit d'incendis

 • Actuació preliminar.

  Visita al lloc del sinistre, reunió amb l’empresari, anàlisi de les cobertures de la seva pòlissa d’assegurances i proposta de col·laboració professional per part de Niubó Asociados.

 • Guió de treball per al bon desenvolupament del peritatge.

  Una vegada observada la naturalesa dels béns assegurats i l’abast dels danys, Niubó Asociados edita el guió de treball relacionant la documentació que serà necessària per al desenvolupament del peritatge.

 • Anàlisi de la documentació justificativa.

  Obtinguda la documentació sol·licitada, Niubó Asociados procedeix al seu estudi per a continuació informar a l’empresari la necessitat d’ampliar-la, si s’escau, segons les cobertures de la pòlissa d’assegurances que té contractada.

 • Relació amb el Pèrit designat per l’asseguradora.

  Niubó Asociados, serà l’interlocutor amb el servei pericial designat per l’asseguradora, el que permetrà a la direcció de l’empresa assegurada dedicar el seu temps a la gestió de l’empresa tal i com venia fent amb anterioritat a l’ocurrència de l’incendi.

 • Proposta d’indemnització.

  Fixar l’import de la indemnització que li pot correspondre a l’empresari d’acord amb les garanties que figuren en la pòlissa d’assegurances que té contractada.


Abast positiu del peritatge de part desenvolupat per Niubó Asociados

La reconstrucció de l’empresa és possible després d’haver-se produït l’incendi.

La gestió pericial que ofereix Niubó Asociados en estreta col·laboració amb l’empresari, pot donar el resultat esperat; la reconstrucció de l’empresa tal i com ho demostra el fet consolidat per empreses que han estat assessorades a nivell pericial en aquest país per Niubó Asociados materialitzant la seva reconstrucció després de l’incendi.

Sinistres peritats