Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta web és propietat de NIUBÓ ASOCIADOS, S.L., C.I.F. B-58.893.215, amb domicili social a Barcelona, Carrer Calvet, entresol 1ª (C.P. 08021), societat inscrita al registre mercantil de Barcelona. Volum 20.249, foli 138, fulla nº B-3295 inscripció 1ª.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix que tots els elements del Portal, la informació i materials continguts al mateix, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts així com els programes d’ordinador emprats en relació amb el Portal estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de NIUBÓ ASOCIADOS, S.L. o de tercers.

L’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desmuntar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels continguts del present lloc web.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels textos, imatges, logotips i qualsevol altre element inclòs al present lloc web per a la seva posterior inclusió, total o parcial, a altres llocs web aliens a NIUBÓ ASOCIADOS, S.L. sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit de NIUBÓ ASOCIADOS, S.L.

L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització del Portal únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir els signes identificadors dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de NIUBÓ ASOCIADOS, S.L. o dels tercers que figurin al Portal. Tanmateix, l’usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per NIUBÓ ASOCIADOS, S.L. o per tercers, ja sigui al Portal, en qualsevol dels Serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.

RESPONSABILITATS

NIUBÓ ASOCIADOS, S.L. no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal ni dels seus serveis.

NIUBÓ ASOCIADOS, S.L. no serà responsable, amb els límits establerts a l’Ordenament Jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l’usuari como a conseqüència de la no disponibilitat, errors d’accés i falta de continuïtat del Portal i els seus serveis.

NIUBÓ ASOCIADOS, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació d’aquest lloc web procedent de fonts alienes, així com dels continguts no elaborats per NIUBÓ ASOCIADOS, S.L.